INNOVACIÓ

EFICIÈNCIA

SEGURETAT

QUI SOM

Enginyeria Xavier Riveiro és una reconeguda consultoria i enginyeria especialitzada en la gestió integral de projectes d’instal·lacions i d’obra civil, així com direcció d’obra, legalització i llicència d’activitats. Amb més de 40 anys d’experiència i gràcies a l’equip multidisciplinari format per professionals especialitzats, ofereix una gran diversitat de serveis, tant per al sector industrial i comercial, com per a particulars.

Havent desenvolupat més de 10.000 projectes d’alta complexitat, a Enginyeria Xavier Riveiro ens encarreguem de totes les fases del projecte, des del disseny conceptual fins a l’execució tècnica, tant de l’obra com de la implementació d’instal·lacions. Amb l’objectiu d’impulsar la innovació i l’eficiència en cada projecte, la nostra missió es centra en l’excel·lència, la seguretat i la satisfacció del client.

ANYS D'EXPERIÈNCIA

PROJECTES

SECTORS

SERVEIS

CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL &

LOGÍSTICA

Edificació i consultoria / Naus / Pàrquing / Disseny de projecte / Project Management / Direcció d’obra / Legalitzacions / Càlcul d’estructures / Coordinació de seguretat i salut.

PROJECTE D’INSTAL·LACIONS

Baixa tensió / Mitja tensió / Climatització / Calefacció / ACS / Fontaneria / Sales blanques / Domòtica / Il·luminació / Solar tèrmica / Solar fotovoltaica / Protecció contra incendis / Gas combustible / Carregadors elèctrics / Plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques / Coordinació de seguretat i salut. 

ENGINYERIA MEP/ 3D

Sistema de càlcul normatiu i integral / Obra, aïllaments i instal·lacions / Disseny constructiu / Execució d’obra.

DIRECCIÓ D’OBRA & PROJECT MANAGEMENT

Direcció, planificació i execució del procés constructiu / Serveis integrals / Despeses, qualitat i terminis / Coordinació de seguretat i salut / Control de qualitat / Control econòmic i certificacions.

LEGALITZACIONS & LLICÈNCIES

Projecte d´activitats / Projecte ambiental / Tramitació i seguiment / Gestions amb les institucions públiques.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Consultoria i certificació energètica / Assessorament de la normativa / Gestió de certificacions / Optimització energètica / Qualificació de l’edifici / Carregadors elèctrics / Plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques.

COMERCIAL

TERCIARI

INDUSTRIAL

SECTORS

OBRA CIVIL I NAUS

INDUSTRIAL I

LOGÍSTICA

ENERGIES RENOVABLES / PLAQUES SOLARS

HABITATGE /

RESIDENCIAL

PÀRQUINGS /

CARREGADORS ELÈCTRICS

CENTRES

COMERCIALS

HOSPITALARI /

GERIÀTRICS

HOTELER /

HOSTELERIA

CULTURAL /

EDUCATIU

INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES

ADMINISTRATIU /

OFICINES

TRANSPORT / TERMINAL

DE CREUERS

CLIENTS

xriveiro@xriveiro.es

Ctre El Pallol, Psg del Camp, Reus (Tarragona)

+34 977 32 07 59